KPMG

TEKNOLOGIABONGAAJA

Istahdamme keskustelemaan Teknologiabongaaja-sarjassa eri asiantuntijoidemme kanssa,
yrityksiä ja organisaatioita ravisuttavista teknologia-aiheista.

Tervetuloa mukaan!

#teknologiabongaaja | @KPMGfinland

Ohjelmassa


JAKSO 4

Miten hyödynnät GRC-ohjelmistoja yritystoiminnan
eri osa-alueilla?   |  12.12.2019

Hyvän hallintotavan, riskienhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden (Governance, Risk and Compliance) huomioiminen yritysten kaikissa toiminnoissa on päivä päivältä tärkeämpää esimerkiksi liiketoimintaympäristöjen yleisen monimutkaistumisen, jatkuvasti muuttuvan regulaation tai liiketoiminnassa hyödynnettävien uusien teknologioiden takia.

Asiaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi on kehitetty erityisiä GRC-ohjelmistoja, joita voidaan hyödyntää yritysten toiminnan eri osa-aluilla niin, että riskienhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden prosessit ovat hallittuja, tehokkaita ja liiketoimintaa tukevia. Tule kuuntelemaan mitä GRC tarkoittaa käytännössä ja miten GRC-ohjelmistoja voidaan hyödyntää tehokkaasti eri toimialoilla ja eri toiminnoissa mukaan lukien esimerkiksi työturvallisuus, IT-riskien hallinta, kumppanuusriskien hallinta, sisäinen tarkastus tai laadunhallinta.
JAKSO 3

Miten saat tehot irti Microsoft Dynamics365:sta liiketoiminnanprosessin tueksi?   |  14.11.2019

Kansainvälinen toimintaympäristö on suomalaisille yrityksille arkipäivää. Järjestelmien tulee kyetä ohjaamaan yrityksen toimintaa koko konsernin tasolla unohtamatta kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. Yrityksen sisäiset transaktiot eivät saisi turhaan viedä fokusta arvoa lisäävästä toiminnasta.

Dynamics 365 Finance and Operations -järjestelmä auttaa automatisoimaan liiketoiminnan sisäisiä logistisia ketjuja ja laajentamaan suunnittelun näkökulmaa konsernitasolle unohtamatta taloushallintoa. KPMGn maailmanlaajuinen Dynamics-verkosto pitää huolen että järjestelmä vastaa myös kansallisia tarpeita.

Kuuntele, mitä hyötyä harmonisoidusta toiminnanohjausjärjestelmästä on liiketoiminnassasi.JAKSO 2

Zero-trust ja digitaalinen identiteetti  |  10.10.2019


Zero-trust eli nollaluottamusmalli on tällä hetkellä eniten keskustelua herättävä tietoturva-arkkitehtuuri, jonka avulla pirstoutuneen IT-ympäristön käytön turvallisuutta voidaan kohentaa. Nollaluottamusmallin perusajatus on, ettei yhteenkään käyttäjään, laitteeseen tai transaktioon luoteta, ellei toisin todisteta.


Nollaluottamusmalliin siirtyminen ei ole hanke helpoimmasta päästä, ja viisainta onkin rakentaa kyvykkyyksiä vaiheittain. Nykyaikainen pääsynhallinta ja automaattinen identiteettien elinkaaren hallinta ovat keskeisiä kyvykkyyksiä zero-trust mallin toteutuksessa.


Kuuntele, miten hallittu digitaalinen identiteetti auttaa siirtymisessä nollaluottamusmalliin.


JAKSO 1

Threat Intelligence -palvelu  |  12.9.2019

Organisaatioilta jää jatkuvasti tietomurrot ja varsinkin haittaohjelmien aiheuttamat vahingot huomaamatta ajoissa. Antivirusten ja IDS/IPS laitteiden kattavuus ei riitä havainnoimaan läheskään kaikkia hyökkäyksiä tai varsinkaan sitä että vahinko on jo tapahtunut. Jos palvelusi on ulkoistettu palvelinhotelleihin, pilveen tai käytössä on muuta alihankintaa, tulee havainnoinnista entistä vaikeampaa.

Maailmalla on yrityksiä, organisaatioita ja tutkimuslaitoksia jotka tutkivat Internetissä toimivia haittaohjelmia, niiden levitystä ja kontrollikanavia. Koska haittaohjelmat mutatoituvat ahkerasti on tärkeää että niiden toimintaa ja levitystä tutkitaan ja tilannekuvaa päivitetään. Tämä tietous voi olla nyt myös teidän käytettävissä.
 
Kuuntele lisää KPMG Cyber Threat Intelligence -palvelusta.

© 2019 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Seuraa meitä myös: